Alfa Romeo Logo

Модели

Финансирање

  Alfa Romeo Stelvio & Giulia & Tonale
Ги посакуваш силно?
Искористи можност за финансирање:
Специјална понуда на автомобилски кредит за физички лица преку ПроКредит Банка:
· 4,90% променлива каматна стапка (4,7пп+6 месечен ЕУРИБОР, но не пониско од 4,9%) со залог автомобилот кој се купува ИЛИ
· 5,25% променлива каматна стапка (5пп+ 6 месечен ЕУРИБОР, но не пониско од 5,25%)  без залог
· 0% сопствено учество
· 1% провизија при исплата
· Рок на отплата – 5 години

Еко понуда за електрични и хибридни автомобили – кредит за физички лица преку ПроКредит Банка:
· 3,75% променлива каматна стапка (3,5пп + 6 месечен ЕУРИБОР, но не пониско од 3,75%)
· Залог – автомобилот кој се купува
· 0% сопствено учество
· 1% провизија при исплата
· Рок на отплата – 5 години
 

Ви треба информација? Разговарајте со нас