Alfa Romeo Logo

Модели

Лансирање на кампања за Alfa MiTo на YouTube


Co Alfa MiTo (Алфа МиТо), FiatChryslerAutomobiles (Фиат Крајслер Автомобили) има нов пристап кон вовлекувањето на јавноста на дигиталните канали, развивајќи серија на креативнот ад хок за YouTube кој има можност да одговори на различните барања на дигиталните корисници.
Креирани се емоционални содржини заедно со заедницата на креативци Zooppa со автентичен tone of voice за каналот YouTube наменети за корисниците кои никогаш не ја посетиле страницата на Alfa Romeo, зголемувајќи ги на тој начин свесноста за марката и интересот.

Користени се анкети на Google за да се измери познавањето на кампањата и влијанието на видеото на обемот на пребарување. За корисниците кои веќе ја посетиле страната customer journey е во понапредна фаза, и реализирани се видеа насочени кон производот.

Резултатите ја евидентираат добрата страна на ваквиот нов дигитален пристап: +74% на пребарувања на брендот Alfa Romeo на Google од страна на корисниците изложени на видеото Alfa MiTo (Алфа МиТо) реализирани од заедницата Zooppa и со стапка на гледаност (% на комплетни изгледувања од страна на корисниците подложени на pre-roll) +35% во однос на просекот.

За да откриете како е сето ова можно, поврзете се на следниве линкови:

• https://www.youtube.com/watch?v=EDnf5aSZvxI

• https://www.youtube.com/watch?v=idBd8DZ23mw

150223_AR_MiTo-Racer_01
Ви треба информација? Разговарајте со нас